Neuroza jednostki i społeczności. Obserwacje Feliksa Jabłczyńskiego
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych.
Miejsce: Katlicki Uniwersytet Lubelski