O Sahi-beju. Próba przypomnienia postaci
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy
Miejsce: Katlolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawłal II