Sahi-bej a Wschód
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Tradycja - współczesność pogranicza: piśmiennictwo, oświata, historia
Miejsce: Kijów, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki