”Ojcze nasz” według Gabrieli Zapolskiej
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polska kultura religijna
Miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie