O nawróceniu na stoicyzm
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nawrócenie: łaska – tajemnica – doświadczenie
Miejsce: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego Kielce, Wyższe Semianrium Duchowne Kielce