Opracowanie i koordynacja programu nauczania języka polskiego, historii literatury i kultury polskiej dla kandydatów na studia w Polsce pochodzących z krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej
[Development and coordination: Polish language curriculum, the history of Polish literature and culture for candidates in Poland, coming from countries in Central and Eastern Europe]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Fundacja Jana Pawła II