Zarząd Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza