udział w dyskusji panelowej o edycji dzieł Prusa
[ panel discussion: edition of the works of Prus ]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa
Miejsce: Warszwawa