11H 11 024680 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) : Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa
[Head of grant 11H 11 024680 funding from the National Programme for the Development of Humanities (module 1.1): Critical Edition of the Writings by Bolesław Prus (in collaboration with Central Committee of The Literary Society the name of Adam Mickiewicz)]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: MNiSW