Bolesław Prus o miłosierdziu Boskim i ludzkim
[Bolesław Prus about God’s Mercy and Human Mercy]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Rok Bolesława Prusa
Miejsce: Tarnów
Nazwa jednostki: Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie