recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Małgorzata Mazurek
[reviewer of the doctoral thesis - mgr Małgorzata Mazurek]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Małgorzata Mazurek
Tytuł publikacji: Głosy pozytywistów w „kwestii żydowskiej”.O zbiorze „Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów” (z przedmową Elizy Orzeszkowej)
Nazwa jednostki: KUL