recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Aleksandra Madoń
[reviewer of the doctoral thesis - mgr Aleksandar Madoń ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Aleksandra Madoń
Tytuł publikacji: Eliza Orzeszkowa i Matilde Serao – studium komparatystyczne
Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski