Ślady obecności apokryfów Starego Testamentu w prozie Elizy Orzeszkowej
[Marks of Present Old Testament Apocrypha in Eliza Orzeszkowa’s Prose]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kulturotwórcza rola apokryfów w tradycjach religii Abrahamowych
Miejsce: Lublin