Problematyka ezoteryczna w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku
[Esotericism Issues in Polish Literature at the Turn of 19th and 20th Centuries]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ezoteryzm w kulturze Europy
Miejsce: Lublin