Bolesław Prus i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
[Bolesław Prus and Charitable Society In Warsaw]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 3. XXII Sesja Varsavianistyczna „Prus – mieszkaniec, pisarz i kronikarz Warszawy”
Miejsce: Warszawa