"Meataliterackie listowania". List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory, A. Czajkowskiej, Częstochowa 2011
[“Metaficional writing letters”. Letter as a Document of Author’s Literary Awarness, eds. Sikora, I., Czajkowska, A., Częstochowa, 2011]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): praca zbiorowa