Profesor Michał Siedlecki: między nauką a kulturą
[Professor Michał Siedlecki: between Science and Culture]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej
Miejsce: KUL, Instytut Kulturoznawstwa