Prace edytorskie Stanisława Fity
[ Stanisław Fita’s Editorial Works]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Stanisław Fita in memoriam
Miejsce: KUL, Instytut Filologii Polskiej