Sztuka jako alternatywna forma wyrażania duchowości
[Art as an Alternative Form of Expressions of Spirituality]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański
Miejsce: KUL, Instytut Kulturoznawstwa