juror i egzaminator w Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Organizacja konkursów i olimpiad