Laur Uniwersytecki III stopnia – Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe

Nagroda wewnętrzna