Emancypantki. T. 3 i 4 / Bolesław Prus ; opracował Tomasz Sobieraj
[Emancipated. T. 3 and 4 / Bolesław Prus; developed by Tomasz Sobieraj]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017