Pisma wszystkie. Seria F, Korespondecja / Bolesław Prus
[Letters all. Series F, Korespondecja / Bolesław Prus]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017