Notatki twórcze, t. III: Kompozycja. Zeszyty I-III. 1896-1898 / Bolesław Prus; oprac. Magdalena Kreft, Anna Martuszewska
[Creative notes, vol. III: Composition. Exercises I-III. 1896-1898 / Bolesław Prus; ed. Magdalena Kreft, Anna Martuszewska]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017