Lalka. T. 1 / Bolesław Prus ; opracowali Józef Bachórz, Beata Utkowska ; wstęp Józef Bachórz
[Doll. T. 1 / Bolesław Prus; developed by Józef Bachórz, Beata Utkowska; introduction Józef Bachórz]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017