Bolesław Prus, Pisma wszystkie. T. 14 Kroniki: 1885
[Bolesław Prus, All Works. T. 14, Chronicles: 1885]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa; Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Tadeusz Budrewicz