Kroniki, t. X: 1881, t. XI: 1882–1883 / Bolesław Prus; opracowała Ewa Skorupa
[Chronicles, vol. X: 1881, vol. XI: 1882-1883 / Bolesław Prus; ed Ewa Skorupa]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017