Kroniki, t. I: 1874, t. II: 1874, t. III: 1875–1876 / Bolesław Prus; oprac. Iwona Węgrzyn
[Chronicles, vol. I: 1874, vol. II: 1874, vol. III: 1875-1876 / Bolesław Prus; ed. Iwona Węgrzyn]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa-Lublin
Rok wydania: 2017