Ewolucje metamimesis – pomiędzy kategorią teoretyczną a praktyką artystyczną
[Evolutions of Metamimesis – Between Theoretical Category and Method of Artistic Practice]

Recenzja artykułu naukowego