Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni
[****]

Recenzja książki naukowej