Peregrynacje włoskie i Reymont
[***]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Reymont od nowa
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: UKSW