O antyideałach Bolesława Prusa słów parę
[***]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna B. Prusa
Miejsce: Gdańsk
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański