Czesław Jankowski i problem arabeski
[***]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Czesław Jankowski (1857-1929) – między „tutejszością” a europejskością
Miejsce: Wilno