Kompetencje językowo-kulturowe stypendystów Fundacji Jana Pawła II
[The linguistic and cultural competences of the John Paul II Foundation students]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Czapla
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Nauczanie języka polskiego jako obcego : tradycje i innowacje, t. 2
Redaktorzy: Jolanta Klimek-Grądzka Anna Majewska-Wójcik
Tom: 2
Strony od-do: 237-246
Streszczenie: Celem artykułu jest podsumowanie trwającej niemal ćwierć wieku działalności stypendialnej Fundacji Jana Pawła II w Lublinie oraz integralnie z nią związanego kursu przygotowawczo-kwalifikacyjnego. Młodzież, która trafia do Fundacji, jest kierowana przez księży biskupów. Najczęstszymi uczestnikami kursu są Słowianie: Ukraińcy, Białorusini, rzadziej Rosjanie, Słowacy, Czesi, ale też Gruzini, Mołdawianie, Turkmeni, Kazachowie, Uzbecy, Litwini, Łotysze. Dla osób z krajów byłego ZSRR wspólnym językiem komunikacyjnym jest rosyjski. Artykuł omawia przebieg kursu i problemy, z jakimi podczas jego trwania borykają się lektorzy języka polskiego.
Słowa kluczowe: kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy, Fundacja Jana Pawła II, kompetencje językowo-kulturowe studentówCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Obsulewicz-Niewińska and Anna Czapla",
title = "Kompetencje językowo-kulturowe stypendystów Fundacji Jana Pawła II",
journal = "",
year = "2016",
pages = "237-246"
}

Cytowanie w formacie APA:
Obsulewicz-Niewińska, B. and Anna Czapla(2016). Kompetencje językowo-kulturowe stypendystów Fundacji Jana Pawła II. , 237-246.