Beata Zarzycka

2020

Prace magisterskie
 • Autoagresja i cechy nawrócenia religijnego u osób tatuujących i nietatuujących się. Porównanie grup osób z tatuażem religijnym, niereligijnym i bez tatuażu
 • Procesy dekonwersji a jakość życia u młodzieży. Moderacyjna rola wsparcia społecznego
 • Przywiązanie do partnera a gotowość do przebaczenia: Moderacyjna funkcja orientacji temporalnej
 • Przekonania postkrytyczne a jakość i trwałość małżeństwa. Analiza mediacyjnej funkcji postawy i gotowości do przebaczenia
 • Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego
 • Dopasowanie do organizacji a konflikty między rodziną a pracą. Mediacyjna rola dystansowania moralnego
 • Przekonania postkrytyczne a jakość i trwałość małżeństwa. Analiza mediacyjnej funkcji uświęcania małżeństwa
 • Zachowania ingracjacyjne względem Boga a modlitwa: moderacyjna funkcja poczucia winy
 • Konflikt praca-rodzina a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola religijnego radzenia sobie ze stresem
 • Stres zawodowy a zdrowie psychiczne. Mediacyjna funkcja religijnego radzenia sobie
 • Klimat organizacyjny a relacje między życiem osobistym i zawodowym u żołnierzy
 • Stres zawodowy a zachowania kontrproduktywne w pracy: analiza mediacyjnej funkcji moralnego dystansowania
 • Narcyzm wrażliwy i wielkościowy jako predyktory modlitwy: analiza mediacyjnej funkcji obrazu Boga
 • Przywiązanie do Boga i modlitwa. Analiza mediacyjnej funkcji emocji moralnych
 • Pracoholizm a konflikt praca-rodzina: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego
 • Procesy dekonwersji a jakość życia u młodzieży. Analiza moderacyjnej funkcji radzenia sobie ze stresem

2019

Prace magisterskie
 • Wypalenie zawodowe pielęgniarek i pracowników urzędów państwowych oraz ich temperament
 • Temperament strażaków oraz studentów szkół pożarniczych i ich radzenie sobie ze stresem
 • Stres zawodowy a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Analiza mediacyjnej funkcji radzenia sobie