Beata Zarzycka

2023



2022

 • Use of the MMPI-2 and 16PF-5 in predicting perseverance in the order and changes in personality during religious life: A longitudinal study of Polish catholic nuns.
  [Use of the MMPI-2 and 16PF-5 in predicting perseverance in the order and changes in personality during religious life]

  [w:] Journal of Beliefs & Values-Studies in Religion & Education
 • How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit?
  [w:] Religions
 • Deconversion and Identity Formation in Adolescents: The Role of Internal Dialogs and Religiousness of Parents
  [w:] International Journal for the Psychology of Religion
 • Relational depth from the perspective of the psychotherapy dyad: Psychometric properties of the Relational Depth Frequency Scale
  [w:] CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY
 • Feeling Guilty and Flattering God: The Mediating Role of Prayer
  [w:] JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY
 • Therapeutic relationship and professional burnout in psychotherapists: A structural equation model approach
  [Relacja terapeutyczna a wypalenie zawodowe u psychoterapeutów: podejście oparte na modelu równania strukturalnego ]

  [w:] CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY
 • Total Pain and Illness Acceptance in Pelvic Cancer Patients: Exploring Self-Efficacy and Stress in a Moderated Mediation Model
  [w:] International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Multidimensional Prayer Inventory: Psychometric Properties and Clinical Applications
  [w:] Religions
 • Modeling psychological well-being among abdominal and pelvic cancer patients: The roles of total pain, meaning in life, and coping
  [w:] PSYCHO-ONCOLOGY


 • 2021


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej



  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego





  2020



  2019

 • Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle
  [w:] PSYCHO-ONCOLOGY
 • Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being?
  [w:] Psychology of Religion and Spirituality
 • Theory-driven measurement of the content of prayer: Polish revision of S. Huber’s Content of Prayer Scale
  [w:] Mental Health Religion & Culture
 • Readiness do Engage in Interreligious Dialogue Test – Internal structure, reliability and validity
  [w:] Mental Health Religion & Culture
 • Spiritual Growth or Decline and Meaning-Making as Mediators of Anxiety and Satisfaction with Life During Religious Struggle
  [w:] JOURNAL OF RELIGION & HEALTH
 • Parental Attachment Styles and Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of God Image
  [w:] JOURNAL OF FAMILY ISSUES
 • Czy religijna i duchowa walka może poprawić samopoczucie? Badanie pośrednich efektów dialogu wewnętrznego
  [w:] Journal of Religion and Health
 • Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well‑Being
  [w:] Journal of Religion and Health
 • Religion and behavioral procrastination: Mediating effects of locus of control and content of prayer
  [w:] CURRENT PSYCHOLOGY
 • Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping
  [w:] PSYCHO-ONCOLOGY
 • The Polish adaptation of the Religious and Spiritual Struggles Scale: internal structure and psychometric values
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Pomiar jakości życia osób z chorobami zagrażającymi życiu: wewnętrzna struktura polskiej adaptacji kwestionariusza jakości życia McGill - poprawiona
  [w:] Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
 • Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and mental health
  [w:] Polskie Forum Psychologiczne

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie



  Recenzja w przewodzie doktorskim




  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



  Odznaczenie krajowe państwowe


  2017






  2016



  2015



  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2014

 • Explaining the Relationship Between Post-Critical Beliefs and Sense of Coherence in Polish Young, Middle, and Late Adults
  [Przekonania post-krytyczne a poczucie koherencji u osób we wczesnej, średniej i późnej dorosłości]

  [w:] Journal of Religion and Health
 • Centrality of Religiosity and Sense of Coherence: a cross-sectional study with Polish young, middle and late Adults
  [Centralność religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości]

  [w:] International Journal of Social Science Studies
 • The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale
  [Struktura czynnikowa polskiej adaptacji Skali Komfortu i Zmagań Religijnych]

  [w:] Roczniki Psychologiczne

 • 2013

 • Transmisja wartości w rodzinach migrantów
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP)
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Is it possible to discriminate value patterns of Wulff`s approaches to religion in Polish sample?
  [Czy możliwe jest rozróżnienie wzorów wartości podejścia Wulffa do religii na polskim przykładzie?]

  [w:] PSYCHOLOGICA BELGICA
 • Przeklęty, kto ufa człowiekowi?
  [w:] Pastores
 • The Interplay between post–critical beliefs and self–consciousness
  [Zależności między przekonaniami-postkrytycznymi i samoświadomością]

  [w:] Polish Psychological Bulletin
 • The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale
  [Struktura wewnętrzna poslakiej adaptacji Skali Przekonań Post-krytycznych]

  [w:] Roczniki Psychologiczne


 • Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Hasło encyklopedyczne


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Organizacja konferencji międzynarodowej



  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2011




  Hasło encyklopedyczne


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego




  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Roczniki Psychologiczne
  • Recenzent
   [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)

  2009



  Artykuł w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego



  2008


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2006



  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2005


  Książka naukowa recenzowana


  2004


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego