Beata Zarzycka

2019Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim
Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOdznaczenie krajowe państwowe


2017


20162015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014

 • Centrality of Religiosity and Sense of Coherence: a cross-sectional study with Polish young, middle and late Adults
  [Centralność religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości]

  [w:] International Journal of Social Science Studies
 • The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale
  [Struktura czynnikowa polskiej adaptacji Skali Komfortu i Zmagań Religijnych]

  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Explaining the Relationship Between Post-Critical Beliefs and Sense of Coherence in Polish Young, Middle, and Late Adults
  [Przekonania post-krytyczne a poczucie koherencji u osób we wczesnej, średniej i późnej dorosłości]

  [w:] Journal of Religion and Health

 • 2013

 • The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale
  [Struktura wewnętrzna poslakiej adaptacji Skali Przekonań Post-krytycznych]

  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Transmisja wartości w rodzinach migrantów
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • The Interplay between post–critical beliefs and self–consciousness
  [Zależności między przekonaniami-postkrytycznymi i samoświadomością]

  [w:] Polish Psychological Bulletin
 • Przeklęty, kto ufa człowiekowi?
  [w:] Pastores
 • Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP)
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Is it possible to discriminate value patterns of Wulff`s approaches to religion in Polish sample?
  [Czy możliwe jest rozróżnienie wzorów wartości podejścia Wulffa do religii na polskim przykładzie?]

  [w:] PSYCHOLOGICA BELGICA


 • Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Hasło encyklopedyczne


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Organizacja konferencji międzynarodowej  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2011
  Hasło encyklopedyczne


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2009  Artykuł w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2008


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2006  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2005


  Książka naukowa recenzowana


  2004


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego