Beata Zarzycka

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL

Beata Zarzycka on Research Gate

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Beata_Zarzycka">Beata Zarzycka on ResearchGate</a>

 

 

 Publikacje

Monografie

 1. Zarzycka, B. (2005). Osobowość i formacja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 2. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Śliwak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M., Zarzycka, B.(2017). Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach. Kalisz: Media i Rynek.
 4. Zarzycka, B.(2017). Zmagania religijne: uwarunkowania i funkcje. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w czasopismach znajdujących się w bazie JRC lub na listach ERIH / ERIH+

 1. Krok, D., Zarzycka, B. (accepted for publication). Self-efficacy and Psychological Well-being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. DOI: 10.1080/00223980.2020.1772702
 2. Zarzycka, B., Tomaka, K., Marek, K., Zając, K. (accepted for publication). Narcissism and Psychological Entitlement as Predictors of Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of Religious Attributions. Ceskoslovenska Psychologie.
 3. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Krok, D. (2020). Religious Struggle and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Religious Support and Meaning Making, Religions, 11, 149; doi:10.3390/rel11030149.
 4. Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., Rybarski, R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish research: A curvilinear mechanism that explains the categories of centrality of religiosity. Religions, 11, 2, 64.
 5. Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Internal Dialogue as a Mediator in the Relationship Between Prayer and Well-Being.Journal of Religion and Health. DOI: 10.1007/s10943-019-00943-2
 6. Zarzycka, B., Śliwak, J., Krok, D., Ciszek, P. (2019). Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle. Psycho-Oncology. DOI: 10.1002/pon.5155
 7. Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2019). Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping. Psycho-Oncology. DOI:10.1002/pon.5157
 8. Zarzycka, B., Liszewski, T., Marzel, M. (2019). Religion and behavioral procrastination: Mediating effects of locus of control and content of prayer. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-019-00251-8
 9. Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being? Journal of Psychology and Spirituality. DOI: 10.1037/rel0000255
 10. Bartczuk, R. P., Rydz, E., Zarzycka, B., Wieradzka-Pilarczyk, A. (2019). Readiness do Engage in Interreligious Dialogue Test – Internal Structure, Reliability and Validity. Mental Health, Religion and Culture.
 11. Bartczuk, R, Zarzycka, B. (2019). Theory-Driven Measurement of the Content of Prayer: Polish Revision of S. Huber’s Content of Prayer Scale. Mental Health, Religion & Culture. DOI: 10.1080/13674676.2019.1623766
 12. Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M.M. (2019). Can Religious and Spiritual Struggle Enhance Well‐Being? Exploring the Mediating Effects of Internal Dialogues, Journal of Religion and Health. https://doi.org/10.1007/s10943-018-00755-w
 13. Zarzycka, B., Ciszek, P., Rykowska, K. (2018). The Polish adaptation of the Religious and Spiritual Struggles Scale: internal structure and psychometric values. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(3), 255-278. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2018.21.3-4
 14. Zarzycka, B. (2018). Parental Attachment Styles and Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of God Image. Journal of Family Issues. doi: 10.1177/0192513X18813186
 15. Rybarski, R., Zarzycka, B., Bernat, A. (2018). Measuring the quality of life of people with life-threatening illnesses: The internal structure of the Polish adaptation of the McGill Quality of Life Questionnaire–Revised. Contemporary Oncology / Wspólczesna Onkologia 22(4), 252-259. DOI: 10.5114/wo.2018.82645
 16. Zarzycka, B., Ziętek, P. (2018). Spiritual Growth or Decline and Meaning Making as Mediators of Anxiety and Satisfaction with Life During Religious Struggle. Journal of Religion and Health. doi: 10.1007/s10943-018-0598-y
 17. Zietek, P., Zarzycka, B., Stępień-Slodkowska, M., Ziętek, J., Awierianow, E., Bukalski, S., Kotrych, D., Karaczun, M. (2017).The impact of caregivers' anxiety on patients’ anxiety before fast-track knee arthroplasty. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(4), 292-298.
 18. Zarzycka, B., Rybarski, R., Śliwak, J. (2017). The relationship of religious comfort and struggle with anxiety and satisfaction with life in Roman Catholic Polish men: the moderating effect of sexual orientation. Journal of Religion and Health, 56(6), 2162-2179.
 19. Zarzycka, B., Ziółkowska, D., Śliwak, J. (2017). Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 99-120. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.1-4pl
 20. Zarzycka, B., Ziółkowska, D., Śliwak, J. (2017). Religious support and religious struggles as predictors of quality of life in Alcoholics Anonymous: Moderation by duration of abstinence. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 121-142. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.1-4en
 21. Śliwak, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., Bartczuk, R. P. (2017). Oblicza psychologii religii w Polsce. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 11-19.  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.1-1pl
 22. Śliwak, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., Bartczuk, R. P. (2017). The faces of religiosity in Poland. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 20(1), 21-29. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.1-1en
 23. Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B. (2017). Związki sprawczości i wspólnotowości z wybranymi miarami religijności u polskich katolików. Studia Psychologica. 17(1), 5–22.
 24. Zarzycka, B. (2016). Prevalence and social-cognitive predictors of anger toward God in a Polish sample. International Journal for the Psychology of Religion, 26(3), 225‒239.
 25. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Goździewicz A. (2016). The interplay between religiosity and horizontal and vertical individualism–collectivism. Polish Psychological Bulletin, 47(3), 383‒393.
 26. Biela A., Špajdel, M., Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Szymołon, J., Wiechetek M. P., Zarzycka, B. (2015). The Scale of Psycho-Immunological Structure: assessing factorial invariance in Poland and Slovakia. Studia Psychologica.International Journal for Research and Theory in Psychological Science, 57(3), 163‒176.
 27. Zarzycka, B., Rydz, E. (2014). Explaining the relationship between Post-Critical Beliefs and sense of coherence in Polish young, middle and late adults. Journal of Religion and Health, 53(3), 834‒848.
 28. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Is it possible to discriminate the value patterns of Wulff's approches to religion in a Polish sample? Psychologica Belgica, 53(2), 33‒49.
 29. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). The interplay between Post-Critical Beliefs and anxiety: An exploratory study in a Polish sample. Journal of Religion and Health, 51(2), 419‒430.
 30. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). The interplay between Post-Critical Beliefs and self-consciousness. Polish Psychological Bulletin, 43(3), 173‒182.
 31. Śliwak, J., Zarzycka, B., Dziduch, A. (2011). Typy samoświadomości a poczucie osamotnienia. Przegląd Psychologiczny, 54(3), 241‒254.
 32. Kochańska, A., Zarzycka, B., Świątecka, G., Majkowicz, M., Kozłowski, D., Raczak, G. (2008). Quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator – the significance of clinical factors. Archives of Medical Science, 4(4), 409‒416.

Artykuły recenzowane w czasopismach krajowych

 1. Zarzycka, B. (2019). Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and mental health. Polskie Forum Psychologiczne, 24(1), 93-116.DOI: 10.14656/PFP20190106.
 2. Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B.,Tychmanowicz, A. (2018). Centralność religijności i przekonania postkrytyczne a otwartość na karierę̨ międzynarodową studentów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J, 31(1), 149-168. DOI: 17951/j.2018.31.1.149-168.
 3. Śliwak, J., Zarosińska, D., Zarzycka, B.,Piaszczak, U. (2017). Religijność a komunikacja w małżeństwie. Kultura—Media—Teologia, 30, 184-209
 4. Śliwak, J., Zarzycka, B., Partyka, J. (2018). Motivation for assistance activities among hospice, missionary and sport volunteers. The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 8(1), 91-110.
 5. Zarzycka, B. (2016). Psychologiczne koncepcje przebaczenia w relacjach międzyludzkich, Paedagogia Christiana, 1(37), 163‒181.
 6. Zarzycka, B., Pietruszka, R., Śliwak, J. (2015). Religiosity as a source of comfort and struggle in religious movements` members: a comparative analysis of the Neocatechumenal Way and the Catholic Charismatic Renewal. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Change, 21(1‒2), 91‒114.
 7. Zarzycka, B. (2014). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napięcia Religijnego. Roczniki Psychologiczne, 17(4), 683‒696.
 8. Zarzycka, B. (2014). The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale. Annals of Psychology, 17(4), 695‒708.
 9. Zarzycka, B. Rydz, E. (2014). Centrality of Religiosity and Sense of Coherence: a cross-sectional study with Polish young, middle and late adults. International Journal of Social Science Studies, 2(2), 126‒136.
 10. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2014). Transmisja wartości w rodzinach migrantów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J, 26(1‒2), 89‒99.
 11. Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P. (2013). Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych. Roczniki Psychologiczne, 16(3), 536‒558.
 12. Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P. (2013). The internal structure of the Polish adaptation of The Post‒Critical Beliefs Scale. Annals of Psychology, 16(3), 559‒581.
 13. Biela, A. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Szymołon, J., Wiechetek, M. P., Zarzycka B. (2013). Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP). Czasopismo Psychologiczne, 19, 220‒241.
 14. Zarzycka, B. (2012). Przekonania Postkrytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej. Polskie Forum Psychologiczne, 17(2), 344‒353.
 15. Śliwak, J., Zarzycka, B., Rak, R. (2011). Kryzys w wartościowaniu a religijność. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 75‒86.
 16. Zarzycka, B. Rydz, E. (2011). The selective relationship between religious dimensions and social desirability among Polish students. Mental Health, Religion and Culture, 14(5), 411‒422.
 17. Śliwak, J. Zarzycka, B. (2011). Postkritische Religiosität – Theorie und empirische Befunde. Wege zum Menschen, 63(1), 52‒68.
 18. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn. Roczniki Psychologiczne, 14(1), 177‒191.
 19. Śliwak, J. Zarzycka, B. (2010). Wybrane korelaty przekonań postkrytycznych. Analecta Cracoviensia, 42, 67‒85.
 20. Zarzycka, B. Larus, D. (2010). Porównanie profilów MMPI-2 homoseksualnych i heteroseksualnych mężczyzn. Seksuologia Polska, 8(2), 47‒54.
 21. Kochańska, A. Zarzycka, B. (2010). Pacjent z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca (ICD). Czy można się przyzwyczaić do wyładowań kardiowertera-defibrylatora? Forum Medycyny Rodzinnej, 4(1), 10‒16.
 22. Zarzycka, B. Larus, D. (2009). Obraz siebie u mężczyzn homoseksualnych. Studia Gnesnensia, 23, 407‒424.
 23. Rydz, E., Zarzycka, B. (2008). Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym. Psychologia Rozwojowa, 4, 49‒58.
 24. Zarzycka, B. Masłowski, A. (2008). Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach psychologicznych u alumnów WSD. Edukacja. Teologia i Dialog, 5, 135‒154.
 25. Zarzycka, B. Dawidowicz M. (2008). Samoświadomość jako korelat religijności u kobiet należących do zgromadzeń zakonnych. Studia Psychologiczne, 3(46), 29‒42.
 26. Zarzycka, B. (2007). Skala Centralności Religijności S Hubera. Roczniki Psychologiczne, 10(1), 133‒157.
 27. Kochańska, A., Lewicka-Nowak, E., Zarzycka, B. (2006). Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca. Folia Cardiologica, 13(3), 171‒177.
 28. Kochańska, A. Zarzycka, B., Świątecka, G. (2006). Jakość życia, problemy psychologiczne i adaptacyjne po implantacji automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca. Terapia, 9(2), 184, 21‒23.
 29. Zarzycka, B. (2006). Psychologiczna analiza zmian w religijności u kobiet na różnych etapach życia zakonnego. Psychologia Rozwojowa, 11(1), 153‒163.
 30. Zarzycka, B. (2003). Psychologiczna analiza poczucia zmian w okresie formacji zakonnej u kobiet o różnym nasileniu ekstrawersji. Psychologia Rozwojowa/ Kwartalnik Psychologii Rozwojowej, 8(4), 139‒154.

 Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Śliwak, J., Partyka, J., Zarzycka, B., Łobaczewski, P. (2017). Makiawelizm a relacje interpersonalne, czyli jak manipulowanie ludźmi wpływa na stosunki międzyludzkie. W: A. Jazukiewicz, I. Jazukiewicz (red.), Kształtowanie sprawności moralnych (s. 31‒60). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Zarzycka, B. (2015). Doświadczenie religijne człowieka w perspektywie myśli Jana Pawła II. W: P. Oleś, M. Ledzińska (red.), Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II (s. 13‒38). Warszawa: Diffin.
 3. Śliwak, J., Zarzycka, B., Krakowiak, K. (2015). Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u osób przebywających w domach spokojnej starości. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno‒medyczna. Tom 1 (s. 183‒202). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 4. Partyka, J., Mołoda, L., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2015). Poziom i struktura niepokoju a przyszłościowa perspektywa czasowa. W: I. Jazukiewicz (red.), Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu (s. 171‒196). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Łobaczewski, P., Partyka, J., Skalska, A., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2015). Poczucie sensu życia a przyszłościowa perspektywa czasowa. W: I. Jazukiewicz (red.), Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu (s. 145‒169). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Śliwak, J., Zarzycka, B., Grzybała, M. (2014). Poczucie tożsamości narodowej a obraz siebie u Polaków mieszkających w Anglii. W: A. Siudem (red.), Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku kulturowym (s. 89‒100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 7. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Przekonania postkrytyczne: predyktory poznawcze i konsekwencje w zakresie zdrowia psychicznego. W: D. Krok (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych (s. 241‒260). Opole: RW Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym? W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny (s. 37‒67). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
 9. Zarzycka, B., Śliwak, J., Partyka, J., Kutera, A. (2013). Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem innymi? W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny (s. 9‒35). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
 10. Śliwak, J., Zarzycka, B., Franczak, K., Klein, P. (2012). Narcisismo e tipi di religiosità. W: F. De Nardi, R. Scardigno et al. (red.), L`lo, l`altro, Dio. Religiosità e narcisismo (s. 285‒298). Roma: Aracne Editrice.
 11. Zarzycka, B., Rydz, E. (2012). Explaining the relationship between emotions towards God and sense of coherence in Polish young, middle and late adults. W: D. Musiał, E. Rydz (red.), The Psychology of Human Development – Selected Issues. II (s. 187‒206). Lublin: TN KUL.
 12. Śliwak, J., Zarzycka B. (2012). Typy samoświadomości a poziom i czynniki niepokoju u Dorosłych Dzieci Alkoholików. W: G. E. Kwiatkowska, I. Siudem (red.), Zachowania ryzykowne (s. 177‒190). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 13. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). Osobowościowe korelaty altruizmu endo- i egzocentrycznego. W: I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, (red.), Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych (s. 189‒208). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
 14. Śliwak, J., Kruk, M., Zarzycka, B. (2012). Preferencja wartości a postawa wobec adopcji. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę (s. 209‒222). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 15. Bartczuk, R., Rydz, E., Tatala, M., Zarzycka, B. (2012). Dziecięce teorie Boga. W: B. Gulla, M. Borowska (red.), Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne (s. 56‒67). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 16. Zarzycka, B., Kochańska, A., Śliwak, J., Raczak, G. (2011). Correlates of quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator. W: K. Janowski, S. Steuden (red.), The multidisciplinary approach to health and disease (s. 112‒127). Lublin: CPPP Scientific Press.
 17. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Individualism and collectivism versus interpersonal relations in youth. W: B. L. J. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.), Youth Facing the Challenges of Globalization (s. 117‒130). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 18. Zarzycka, B., Kochańska, A., Śliwak, J., Raczak, G. (2011). Korelaty jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. T. 1 (s. 99‒116). Lublin: CPPP Scientific Press.
 19. Zarzycka, B., Bartczuk, R. (2011). Polska adaptacja Skali Emocji względem Boga S. Hubera. M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 264‒291). Lublin: TN KUL.
 20. Zarzycka, B. (2011). Polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 231‒261). Lublin: TN KUL.
 21. Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2011).Skala Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta. M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 201‒229). Lublin: TN KUL.
 22. Śliwak, J., Zarzycka, B., Wróbel, E. (2011). Relacje interpersonalne u nieśmiałej młodzieży. G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie (s. 207‒219). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 23. Dawidowicz, M., Zarzycka, B. (2011). Rodzaje samoświadomości a lęk i fascynacja w doświadczeniu religijnym. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie (s. 93‒109). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 24. Zarzycka, B., Rydz, E. (2011). Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. A. Jagiełło, B. J. Soiński (red.), Eucharystia w świetle psychologii pastoralnej (s. 125‒141). Wrocław: PWT.
 25. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Koncepcja doświadczenia religijnego w psychologii. W: M. Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas (s. 1023‒1040). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 26. Śliwak, J., Zarzycka, B., Wróbel, E. (2010). Shyness and interpersonal relations in youth. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), The Psychology of Human Development – Selected Issues. I. (s. 139‒154). Lublin: TN KUL.
 27. Zarzycka, B. (2010). Religijność a poczucie koherencji u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. III (s. 105‒121). Lublin: TN KUL.
 28. Śliwak, J., Zarzycka, B., Sereda, A. (2010). Otwartość na doświadczenie (FFM) a relacja religijna u osób dorosłych. E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 3 (s. 89‒103). Lublin: TN KUL.
 29. Zarzycka, B. (2009). Tradition or charisma ‒ Religiosity in Poland. W: Bertelsmann Stiftung (red.), What the World Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 200 (s. 201‒222). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 30. Zarzycka, B. (2009). Tradition oder Charisma? Religiosität in Polen. W: Bertelsmann Stiftung (Red.), Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008. (205‒228). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 31. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2009). Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka w klasie szkolnej. W: K. Franczak, M. Szpringer (red.), Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży (s. 166‒184). Warszawa: EDUCATIO.
 32. Rydz, E., Zarzycka, B. (2009). Poczucie koherencji a struktura religijności. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (s. 370‒383). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 33. Zarzycka, B., Rydz, E. (2009). Poczucie koherencji a style poznania religijnego u młodzieży. H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (s. 357‒369). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 34. Zarzycka (2008). Tradition or charisma Religiosity in Poland. W: Bertelsmann Stiftung (Red.), Religion Monitor 2008 | EUROPE ‒ Overview of religious attitudes and practices (s. 26‒29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 35. Zarzycka (2008). Tradition oder Charisma – Religiosität in Polen. W: Bertelsmann Stiftung (Red.), Religionsmonitor 2008. EUROPA ‒ Überblick zu religiösen Einstellungen und Praktiken (s. 26‒29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 36. Zarzycka (2008). Tradition ou charisme – le sentiment religieux en Polotne. W: Moniteur des Religions 2008 | L’EUROPE ‒ Panorama des convictions et pratiques religieuses (s. 26‒29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 37. Rydz, E., Zarzycka, B. (2008). Kompetencje społeczne a religijność osób w okresie młodej dorosłości. E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t. 2 (s. 65‒82). Lublin: TN KUL.
 38. Larus, D., Zarzycka, B. (2007). Obraz rodziców u mężczyzn homoseksualnych. W: B. J. Soiński OFM (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej (s. 135‒150). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 39. Zarzycka, B., Dawidowicz M., Koziatek E. (2007). Typy samoświadomości a preferencja wartości. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 25‒38). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 40. Wiechetek, M., Zarzycka, B., Steuden, S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 217‒228). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 41. Zarzycka, B., Wiechetek, M., Wiechetek, M. (2006). Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 313‒324). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły dotyczące różnych aspektów wychowania religijnego opublikowane w czasopismach teologicznych

 1. Zarzycka, B. (2019). Znaczenie kryzysu w przemianie wewnętrznej Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Ujęcie psychologiczne. W: Cyprian Moryc, Radomił Wójcikowski (red.). Brat naszego Boga. Adam Chmielowski (s. 25-38). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Zarzycka, B. (2019). Etapy życia – etapy formacji. Pastores, 82(1), 40-49.
 3.  
 4. Zarzycka, B. (2017). Psychologiczne czynniki ułatwiające i utrudniające formację kapłańską. Studia Ełckie, 19 (nr specjalny), 557-564.
 5. Zarzycka, B. (2015). Rady ewangeliczne ‒ radykalizm wobec liberalizmu. Życie Konsekrowane, 4(114), 24‒39.
 6. Zarzycka, B. (2013). Przeklęty, kto ufa człowiekowi? Pastores, 58, 1, 89‒95.
 7. Zarzycka, B. (2011). Rola psychologa w formacji kapłańskiej i zakonnej. Duchowość w Polsce, 13, 91‒102.
 8. Zarzycka, B. (2010). Płaszczyzny wierności w życiu konsekrowanym. Życie Konsekrowane, 2, 82, 43‒51.
 9. Zarzycka, B. (2010). Rozwój własny a życia oddane Ewangelii? Pastores, 48, 3, 27‒35.
 10. Zarzycka, B. (2009). Posłuszeństwo wyborowi, wartościom, uczuciom. Życie Konsekrowane, 6(80), 36‒54.
 11. Zarzycka, B. (2009). Wspólnota zakonna – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1, 124, 20‒30.
 12. Zarzycka, B. (2009). Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1(124), 31‒39.
 13. Zarzycka, B. (2008). Psychologiczne korelaty kryzysu w trakcie formacji zakonnej. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 429‒446.
 14. Zarzycka, B. (2006). Psychologiczne aspekty kierownictwa duchowego kobiet konsekrowanych. Życie Konsekrowane, 1(57), 8‒22.
 15. Zarzycka, B. (2004). Psychologiczne aspekty formacji do przeżywania ubóstwa konsekrowanego. Życie Konsekrowane, 5(49), 44‒52.
 16. Zarzycka, B. (2003). Psychologiczne komponenty formacji zakonnej. Życie Konsekrowane, 5, 89‒100.

Recenzje, sprawozdania i wstępy

 1. Zarzycka, B. (2006). Stefan Huber (2003). „Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Modell der Religiosität”. Leska + Budrich, Opladen. Roczniki Psychologiczne, 9(1), 265‒268.
 2. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2015). Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 3‒4 czerwca 2014. Przegląd Psychologiczny, 57 (1).
 3. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2015). Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Change, 21(1‒2), 7‒11. Wstęp do numeru specjalnego poświęconego psychologii religii.

Hasła encyklopedyczne

 1. Zarzycka, B. (2012). Rozpacz. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 2. Zarzycka, B. (2011). Pesymizm. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 3. Zarzycka, B. (2010). Optymizm. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 4. Zarzycka, B. (2010). Opętanie. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Konferencje międzynarodowe

 1. Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Religiosity and the Quality of Life among Cancer Patients: The Mediating Role of Death Anxiety. IAPR, Gdańsk, August 31 – September 3, 2019.

 2. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A. Religious Struggle and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Religious Support. IAPR, Gdańsk, 09 september 2019

 3. Rydz, E., Tychmanowicz, A., Zarzycka, B. Wybrane funkcje religijności u osób w wieku senioralnym. VIII Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe UPJPII-KUL, pt. Rozwój religijności a realizacja zadań życia rodzinnego. Kraków, 25-27 kwietnia 2019.

 4. Tychmanowicz, A., Zarzycka, B., Goździewicz-Rostankowska, A. Obraz Boga jako mediator w relacjach między stylami przywiązania rodzicielskiego a zmaganiami religijnymi. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje Społeczne”, Opole 25-26 czerwca 2018.
 5. Ciszek, P., Śliwak, J., Zarzycka, B. Wsparcie religijne a niepokój u kobiet chorych na choroby nowotworowe: mediacyjna rola nadziei i moderacyjna funkcja zmagań religijnych. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje Społeczne”, Opole 25-26 czerwca 2018.
 6. Zarzycka. B. Duchowy wzrost, duchowy regres i nadawanie znaczenia jako mediatory w związkach zmagań religijnych i duchowych z niepokojem i satysfakcją z życia. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje Społeczne”, Opole 25-26 czerwca 2018.
 7. Bernat, A., Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P., Śliwak, J. Odwaga bycia: niepokój egzystencjalny jako mediator zależności między religijnością a dobrostanem. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „Religia ‒ Duchowość ‒ Zdrowie ‒ Relacje Społeczne”, Opole 25-26 czerwca 2018.
 8. Malecha, A., Zarzycka, B. (2017). Religijność a wskaźniki zdrowia psychicznego u (tureckich) muzułmanów – analiza mediacji przez wsparcie społeczne, tożsamość społeczną i przekonania o życiu wiecznym. XIV Zjazd PSPS Toruń 15-17 września 2017. Śliwak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2017). Odporność psychologiczna jako mediator zależności między stylami myślenia o religii a dobrostanem psychologicznym. 36. Kongres PTP, Gdańsk, 21-24 września 2017.
 9. Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2016). What Faith Makes us Stronger? Religiosity Dimensions in Processes of Coherence. 5th European Conference on Religion, Spirituality and Health. Religion and Spirituality in Health Care: Risk or Benefit for the Patient? Gdańsk, 12-14 May 2016.
 10. Zarzycka, B. (2016). Stress, religious strain and mental well-being: The analysis of the effect of mediation of religious strains on the relationship between stress and the state of mental health according to the level of the stress experienced. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, PSYCHOLOGY–CULTURE–BIOLOGY. Kraków.
 11. Zarzycka, B., Śliwak, J., Rybarski, R. (2016). Personality, parental attitudes and humility as predictors of religious strains. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, PSYCHOLOGY–CULTURE–BIOLOGY. Kraków.
 12. Ziółkowska, D., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2016). Zmagania religijne a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjum. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej”. Lublin.
 13. Zarzycka, B., Ciszek, P., Krawczyńska, M., Nykiel, A., Pietrzyk, D., Rybarski, R., Rykowska, K. (2016). Postawa i gotowość do przebaczenia w relacjach interpersonalnych a stan zdrowia psychicznego ‒ analiza efektu mediacji przez wsparcie i zmagania religijne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza przebaczenia”. Lublin.
 14. Rybarski, R., Zarzycka, B., Flis, K., Frączek, P., Kwiatkowska, N., Łokczewska, J., Marcinkowska, A., Niedziela, K. (2016). Cechy osobowości, postawy rodzicielskie, wsparcie i zmagania religijne jako predyktory postawy i gotowości do przebaczenia w relacjach interpersonalnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza przebaczenia”. Lublin.
 15. Rydz, E., Wieradzka-Pilarczyk, A., Zarzycka, B. (2015). Struktura tożsamości religijnej a centralność religijności u osób w okresie młodej dorosłości. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa.
 16. Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B. (2015). Centralność religijności jako predyktor otwartości na karierę międzynarodową u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa.
 17. Zarzycka, B., Śliwak, J. (2015). Religijność jako źródło stresu i wsparcia ‒ analiza porównawcza osób reprezentujących wczesną, średnią j i późną dorosłość. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa.
 18. Rybarski, R., Zarzycka, B., Śliwak, J. (2015). Pocieszenie i zmaganie religijne jako predyktory niepokoju i satysfakcji z życia: moderacja przez orientację seksualną. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość”. Gdańsk.
 19. Tychmanowicz, A., Zarzycka, B. (2015). Religijność w procesach koherencji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka. Lublin.
 20. Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M. P., Zarzycka, B. (2014). Religijne, społeczno-poznawcze i zdrowotne korelaty przekonań postkrytycznych. Rezultaty dziesięcioletnich badań z zastosowaniem PCBS w Polsce. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 – II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin.
 21. Pietruszka, R., Zarzycka, B., Śliwak, J. (2014). Religijność jako źródło pocieszenia i zmagania u członków grup religijnych: analiza porównawcza Drogi Neokatechumenalnej i Odnowy Charyzmatycznej. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 – II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin.
 22. Rybarski, R., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2014). Pocieszenie i zmaganie religijne a niepokój i satysfakcja z życia u homoseksualnych mężczyzn. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 – II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin.
 23. Goździewicz, A., Krupińska, D., Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2014). Religijność jako źródło komfortu i zmagań: badania Dorosłych Dzieci Alkoholików. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 – II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin.
 24. Zarzycka, B. (2014). Pocieszenie i napięcie religijne: konstrukt teoretyczny i struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napięcia Religijnego. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 – II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin.
 25. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2014). Religijność, wartości oraz wertykalny i horyzontalny indywidualizm-kolektywizm.XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Bydgoszcz.
 26. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2014). Sprawczość i wspólnotowość a religijność u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy. Lublin.
 27. Goździewicz A., Śliwak J., Zarzycka B., Tychmanowicz A., Werner N. (2014). Postawy rodzicielskie a podejścia do religii w kontekście procesów sekularyzacyjnych. Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie?”. Gdańsk.
 28. Zarzycka, B., Śliwak, J., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M. P. (2013). Religious, social and mental health correlates of religious thinking styles. Ten years of PCBS research in Poland. The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Switzerland, Lausanne.
 29. Goździewicz, A., Tychmanowicz, A., Zarzycka, B. (2013). Religiosity and values among children of former Soviet Union migrants. Children Migrants and 3rd Culture Kids Roots and Routes. Kraków.
 30. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2013). Sprawczość i wspólnotowość a preferencje wartości u osób na etapie wyłaniającej się dorosłości. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego”. Gdańsk.
 31. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Śliwak, J. (2013). Czy sposób myślenia o religii porządkuje system wartości u studentów? XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego”. Gdańsk.
 32. Goździewicz, A., Tychmanowicz, A., Zarzycka, B. (2012). Psychologiczne korelaty otwartości na karierę międzynarodową u osób na etapie wyłaniającej się dorosłości. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. Zielona Góra.
 33. Śliwak, J., Zarzycka B. (2012). Analiza postaw wobec religii na poszczególnych etapach dorosłości. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. Zielona Góra.
 34. Zarzycka, B., Rydz E. (2012). Integrująca funkcja religijności w kontekście trudnych zdarzeń życiowych. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. Zielona Góra.
 35. Tychmanowicz, A., Zarzycka, B., Goździewicz, A. (2012). Analiza powiązań między przekonaniami postkrytycznymi oraz orientacją indywidualistyczną i kolektywistyczną. I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna: „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. Gdańsk
 36. Zarzycka, B., Śliwak, J. (2012). Gniew na Boga: rozpowszechnienie, związki z teodyceą, percepcją Boga i poczuciem koherencji. I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna pt. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Gdańsk.
 37. Zarzycka, B., Rydz, E. (2011). Emocje względem Boga a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. Kraków.
 38. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Analiza powiązań między przekonaniami postkrytycznymi i typami samoświadomości. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. Kraków.
 39. Bartczuk, R. P., Rydz, E., Tatala, M., Zarzycka, B. (2011). Dziecięce teorie Boga. Konferencja Naukowa: „Zdrowie psychiczne dziecka”. Kraków.
 40. Franczak, K., Klein, P., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2010). Narcisismo e tipi di religiosità. Convegno SIPR: Religiosità e narcisismo. Verona.
 41. Śliwak, J. Zarzycka, B. (2010). Indywidualizm i kolektywizm a relacje interpersonalne u młodzieży. Międzynarodowa Konferencja: „Młodzież wobec wyzwań globalizacji”. Lublin.
 42. Zarzycka, B., Rydz, E. (2010). Przekonania postkrytyczne a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. Łódź.
 43. Bartczuk, R. P., Śliwak, J., Jarosz, M., Szymołon, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., Dawidowicz, M. (2009). Post-Critical beliefs and anxiety in Polish sample. The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna.
 44. Śliwak, J., Zarzycka, B., Karnówka, A. (2009). Centralność i treść religijności a pięcioczynnikowy model osobowości. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”. Wrocław.
 45. Zarzycka, B., Rydz, E. (2009). Centralność i treść religijności a poczucie koherencji. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”. Wrocław.
 46. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2009). Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn. Współczesne oblicze lęku i niepokoju. Lublin.
 47. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2008). Kryzys w wartościowaniu a religijność. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”. Bydgoszcz.
 48. Zarzycka, B., Rydz, E. (2008). Poziom aprobaty społecznej a religijność młodzieży. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”. Bydgoszcz.
 49. Rydz, E., Zarzycka, B. (2008). Kompetencje społeczne a religijność młodzieży. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”.
 50. Zarzycka, B., Rydz, E. (2007). The sense of coherence and the structure of religious cognition in adolescents. International Conference: „Personality and Religion”. Poland: Warsaw.
 51. Rydz, E., Zarzycka, B. (2007). The sense of coherence and the structure of religiosity among young people. International Conference: „Personality and Religion”. Poland: Warsaw.
 52. Rydz, E., Zarzycka, B. (2007). Poziom religijności a poczucie koherencji u młodzieży. XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości”. Poznań.
 53. Zarzycka, B., Bartczuk, R.; Jarosz, M.; Szymołon, J.; Śliwak, J. Wiechetek, M. (2006). The Polish version of S. Huber’s centrality of religiosity scale. Its reliability and validity. The Conference of 2006 International Association for the Psychology of Religion, Belgia: Leuven.
 54. Zarzycka, B. (2006). Multidimenzionálny model religiozity. Międzynarodowa Konferencja pt. Religiozita a osobnosť. Bratysława.
 55. Zarzycka, B., Koziatek, E., Dawidowicz, M. (2005). Formy samoświadomości a preferencja wartości. XXXII Zjazd Naukowy PTP: „Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Kraków.
 56. Zarzycka, B. (2005). Psychologiczna analiza zmian w religijności u osób na różnych etapach życia zakonnego. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”. Warszawa.
 57. Zarzycka, B., Wiechetek, M., Wiechetek, M. (2005). Stosowanie IPW a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek Domów Pomocy Społecznej – badania longitudinalne. Konferencja Naukowa: „Żyć dla siebie i innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się”. Lublin.
 58. Zarzycka, B. (2002). Różnice płci w duchowości zakonnej. IX Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja: „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej”. Dąbrowica.
 59. Zarzycka, B. (2002). Poczucie zmiany siebie w trakcie formacji zakonnej. XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – „Rozwój: Natura – Wychowanie”. Cieszyn.

Referaty na konferencjach interdyscyplinarnych, praktycznych i szkoleniowych

 1. Zarzycka, B. (2017). Znaczenie kryzysu w przemianie wewnętrznej Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Ujęcie psychologiczne. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta pt. Brat naszego Boga”. Lublin, 16.12.2017.
 2. Zarzycka, B. (2016). Zainteresowanie Polską wśród uczestników ŚDM. Konferencja: „Wizerunek Polski w świetle badań uczestników Światowych Dni Młodzieży”. Lublin.
 3. Śliwak, J., Zarzycka, B., Partyka, J. (2014). Niepokój a postawa wobec własnej przyszłości. IV interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność”. Szczecin.
 4. Śliwak, J., Zarzycka, B., Łobaczewski, P., Partyka, J. (2014). Poczucie sensu życia a przyszłościowa perspektywa czasowa. IV interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność”. Szczecin.
 5. Śliwak, J., Krakowiak, K., Zarzycka, B. (2013). Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u seniorów przebywających w domach spokojnej starości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”. Lublin.
 6. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2013). Transmisja wartości w rodzinach migrantów. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka. Lublin.
 7. Zarzycka, B. (2012). Wielowymiarowy model religijności: pomiar centralności i treści. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Problemy diagnostyki psychologicznej: wybrane metody badań”. Lublin.
 8. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym? Interdyscyplinarna Konferencja: „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość–roztropność–cierpliwość”. Szczecin.
 9. Zarzycka, B., Śliwak, J., Partyka, J., Kutera, A. (2012). Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem innymi? Interdyscyplinarna Konferencja: „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość ‒ roztropność – cierpliwość”. Szczecin.
 10. Zarzycka, B., Kochańska, A., Śliwak, J., Raczak, G. (2011). Korelaty jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem‒defibrylatorem serca. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w medycynie ‒ medycyna w psychologii: „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”. Lublin.
 11. Zarzycka, B. (2011). Rola psychologii w formacji kapłańskiej i zakonnej. Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości: „Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego”. Turno n. Pilicą.
 12. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Osobowościowe korelaty endo- egocentryzmu moralnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Sprawności moralne w wychowaniu”. Szczecin.
 13. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2009). Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka. Badania na terenie klasy szkolnej. V Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna: „Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży”. Warszawa.
 14. Zarzycka, B., Masłowski, A. (2008). Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach psychologicznych u kleryków. XXXX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski: „Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń”. Olsztyn.
 15. Zarzycka, B. (2008). Poznawcze korelaty religijności. Międzyśrodowiskowe forum dyskusyjne młodej kadry naukowej. Kazimierz Dolny.
 16. Zarzycka, B., Rydz E. (2007). Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski: „Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii”. Wrocław.
 17. Zarzycka, B., Larus D. (2006). Postrzeganie rodziców przez mężczyzn homoseksualnych. Sympozjum: „Rodzicielstwo zadaniem człowieka”. Lublin.
 18. Zarzycka, B., Larus D. (2006). Obraz matki i ojca u mężczyzn homoseksualnych. XXXVIII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski: „Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny”. Łódź.
 19. Zarzycka, B. (2005). Formy samoświadomości a typ relacji do Boga. II Międzynarodowa naukowo–praktyczna konferencja dla studentów i młodych pracowników naukowych: „Psychologiczne problemy współczesności”. Lwów.

Postery

 1. Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A. (2019).

  IAPR Conference: Psychology of Religion and Spirituality. New Trends and Neglected Themes, Poland, Gdańsk.

  Religious Struggle and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Religious Support

 2. Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B. (2016). Agency and Communion as Predictors of Centrality of Religiosity and Post-Critical Beliefs in Polish Catholics. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, PSYCHOLOGY–CULTURE–BIOLOGY. Kraków.
 3. Goździewicz-Rostankowska, A., Bernat, A., Śliwak, J., Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Religiosity and a sense of national identity in Polish female emigrants living in the United Kingdom. International Conference Gender, Culture Migration. Gdańsk.
 4. Rybarski, R., Zarzycka, B., Śliwak, J. (2015). Religijne wsparcie i zmaganie a stan niepokoju i satysfakcja z życia u mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa.
 5. Ziółkowska, D., Śliwak, J., Zarzycka, B., Goździewicz-Rostankowska, A., Tychmanowicz, A. (2015). Długość abstynencji jako moderator związku pocieszenia i zmagania religijnego z jakością życia Anonimowych Alkoholików. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość”. Gdańsk.
 6. Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P., Śliwak, J. (2013). The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale. The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Switzerland, Lausanne.
 7. Śliwak, J. Zarzycka, B. (2011). The relationships between Post-Critical Beliefs and value priorities in the Polish sample. The 2011 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Italia, Bari.
 8. Rydz, E. Zarzycka, B. (2010). The Sense of Coherence and Religious Emotions among Youth. The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2010). Lithuania: Vilnius.
 9. Rydz, E. Zarzycka B. (2010). Człowiek w świecie wartości: centralność i treść religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. Łódź.
 10. Śliwak, J., Zarzycka, B., Karnówka, A. (2009). The selective relationship between centrality of religiosity and emotions toward God and five factors of personality among Polish students. The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna.
 11. Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., Rydz, E. (2009). Internal Structure of the Polish Version of S. Huber`s Emotions towards God Scale (EtG). The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna.
 12. Rydz, E., Zarzycka, B. (2009). The Sense of Coherence vs. religiosity among youth. XIV European Conference on Developmental Psychology. Lithuania: Vilnius.

Projekty badawcze

2009 - 2011

Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 227636): Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej. (z: E. Rydz).

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 21:38