Typologiczne rozważania nad frazą nominalną: kombinacje zaimków wskazujących i dzierżawczych w języku staroangielskim
[Typological considerations on the nominal phrase: determiners and possessive pronouns in Old English]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Badania diachroniczne w Polsce II : między współczesnością a przeszłością
Redaktorzy: Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet
Strony od-do: 143-155