Artur Banach

Adiunkt w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii.

 

Prowadzę zajęcia na wydziale biotechnologii (w języku polskim i angielskim):

- chemia (ogólna, nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna),

- techniki remediacji gleb i wód w naukach przyrodniczych,

- technologie bioenergetyczne, niekonwencjonalne źródła energii

- metodologia pracy naukowej (statystyka w praktyce),

- gleboznawstwo i geomorfologia

 

Zajmuję się badaniem procesów biogeochemicznych w glebach o różnym sposobie użytkowania, stanie aeracji oraz bioróżnorodnością mikroorganizmów. Pragnę połączyć wiedzę o tych procesach i organizmach za nie odpowiedzialnych w celu wykazania jej przydatności w biotechnologii środowiskowej. Dodatkowo badam procesy bioremediacji wód i gleb prowadzone przez mikroorganizmy oraz rośliny. Zajmuję się również pozyskiwaniem energii przy użyciu organizmów (wodór, biogaz, biodiesel, biomasa).

 

Posiadam umiejętności poboru prób, ich wstępnej obróbki i wykonywania analiz technikami spektrofotometrii UV-VIS-NIR, spektrometrii absorpcji atomowej (AAS), kolorymetrii (AutoAnalizer), potencjometrii oraz chromatografii gazowej. Metody numeryczne analizy statystycznej wykorzystuję do weryfikacji hipotez badawczych (SPSS, Statistica).

 

Artur Marek Banach http://www.researcherid.com/rid/G-9748-2012

http://scholar.google.pl/citations?user=QNmkEVwAAAAJ

 

ORCID: 

 

 

Pełnione funkcje:

Członek Rady Instytutu WBiNoŚ

Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu do Publikacji i Wyników Badań Naukowych

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018 19:51