Artur Banach
dr Artur Banach
adiunkt - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 "i"
20-708 Lublin

E-mail: artur.banach_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3166-9669