2020
2019Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2018

2017


Hasło słownikowe2016
2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczneRedakcja działu czasopisma naukowego
2014
Hasło encyklopedyczneRedakcja działu czasopisma naukowego
2013


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Recenzja książki naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2012


Hasło encyklopedyczneUdział w konferencji międzynarodowej2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2010


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł w czasopiśmieUdział w konferencji międzynarodowej


2009


Artykuł w czasopiśmie