2014

Prace magisterskie
 • Uwarunkowania procesu kształtowania cen produktów rolnych
 • Przebieg procesu udzielania kredytów hipotecznych w bankach komercyjnych.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 • Rozwój kredytów konsumpcyjnych na rynku Consumer Finance w Polsce.
 • Uwarunkowania absorbcji funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Kierunki optymalizacji ewidencji księgowej w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Kryteria przystąpienia Polski do strefy euro

2013

Prace magisterskie
 • Uwarunkowania rozwoju consumer finance na przykładzie banku PKO BP.
 • Bankowość elektroniczna w procesie optymalizacji efektywności ekonomicznej banku spółdzielczego
 • Wybrane formy wspólpracy banków komercyjnych z przedsiębiorstwami
 • Kierunki i formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez banki komercyjne
 • Uwarunkowania w procesie zarządzania bankiem spółdzielczym

2012

Prace magisterskie
 • Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia oraz formy przeciwdziałania na terenie Powiatu Tarnobrzeg w latach 2006-2010
 • Formy finansowania jednostek samorządowych przez bank komercyjny
 • Kryteria oceny zdolności kredytowej w banku komercyjnym
 • Uwarunkowania procesu zarządzania finansami placówek oświatowych na przykładzie budżetu Gminy Batorz
 • Uwarunkowania procesu zarządzania finansami jednostek samorządowych

2011

Prace magisterskie
 • Działalność usługowa banków spółdzielczych w Polsce w latach 2000-2010
 • Uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce