dr hab. Antoni Magdoń prof. KUL
profesor KUL - Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: antoni.magdon_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2113-4628