Recenzja artykułu Marii Bloch-Trojnar Formy potencjalne w leksykonie współczesnego irlandzkiego
[ ‘Potential forms in the lexicon of Modern Irish’]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Maria Bloch-Trojnar