Recenzja rozprawy doktorskiej Marka O Fionnaina: ‘Translating in Times of Political Turmoil: Liam O Rinn’s Irish Language Translations of Adam Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego I Pielgrzymstwa Polskiego’, napisanej pod opieką naukową prof. Sabine Heinz z Uniwersytetu Szczecińskiego.
[Translating in Times of Political Turmoil: Liam O Rinn’s Irish Language Translations of Adam Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego I Pielgrzymstwa Polskiego’]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Mark O'Fionain
Tytuł publikacji: Tłumaczenie w czasach politycznego zamieszania
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski