Izabela Jarosz : Language in culture or culture in languge: In search of motivation behind selected generic names for people in James Joyce’s Dubliners, pod kierunkiem dr hab. Przemysława Łozowskiego

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Izabela Jarosz
Tytuł publikacji: Język w kulturze czy kultura w języku