[Rec.:] Review of Bożena Cetnarowska and Olga Glebova (eds.). 2012. Image, imagery, imagination in contemporary English studies

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Poznan Studies in Contemporary Linguistics (ISSN: 1897-7499)
Rok wydania: 2014
Tom: 50
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 515-521
Dostęp WWW: http://www.degruyter.com/view/j/psicl