Uniwersytety Unii Europejskiej: Uniwersytet Palacky w Ołomuńcu
[Universities of the European Union: Palacky University in Olomouc]

Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego