Recenzja rozprawy Konrada Żyśko, pt. Wordplay; deciphering the meaning behind creative use of language, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka kardeli
[Review of a PhD by Konrad Żyśko: Wordplay; deciphering the meaning behind creative use of language, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Kardeli]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Konrad Żysko
Tytuł publikacji: Wordplay; deciphering the meaning behind creative use of language