22nd PASE Conference, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe, 6/12 Nowy Świat, 00-400 Warsaw

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski